Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Podatki i opłaty lokalne

Nazwa Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
Opis Art. 306e -306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Miejsce Wydział Podatkowy Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pok. 15.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 pok 1.  Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika na dzień wystawienia zaświadczenia
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • naczelnik Wydziału Podatkowego Monika Żaczek-Skiba, telefon: 8429215 wew. 1215.
   
                                 
Wymagane dokumenty W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć podanie - wg załączonego wzoru.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika należy dołączyć pisemną zgodę spadkodawcy, zbywającego bądź podatnika, o którym wnioskodawca chce uzyskać informację.
Załączniki wniosek o wydanie:
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
- zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy,
- zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,
- zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika.
Opłaty Wymagana opłata skarbowa:
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł
- pozostałe zaświadczenia - 17,00 zł
Termin załatwienia sprawy Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni od daty złożenia podania.
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje postanowienie, od którego przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-go w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Informacje dodatkowe - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - wydawane jest na wniosek wnioskodawcy będącego podatnikiem (art. 306e O.p.)

- Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy - wydawane jest na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą. (art. 306f  O.p.).

- Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - wydawane jest na wniosek zbywającego, albo na wniosek nabywcy za zgodą zbywającego (art. 306g  O.p.). Zgoda zbywającego, o której mowa powyżej to zgoda podatnika (zbywającego) wyrażona na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.

- Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika - wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej za zgodą podatnika (art. 306h  O.p.). Zgoda podatnika, o której mowa powyżej to zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-22 12:36:06
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna Monika Żaczek-Skiba
Udostępnił Administrator