Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Nazwa Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Opis - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych art. 38 ust.3, art.39 ust.3 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 238)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2166)
Miejsce Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Wydział Promocji Miasta, ul. Zaborska 2, III piętro, pokój Nr 47, 32-600 Oświęcim
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- podinspektor Magdalena Dużyk , mail: magdalena.duzyk@um.oswiecim.pl ,
tel. 33 842 91 47.
Wymagane dokumenty Wniosek złożony na dzienniku podawczym osobiście lub wysłany pocztą na adres:
Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
Załączniki    •  Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
   •  Opis obiektu.
   •  Zgłoszenie informacji o zmianie lub zaprzestaniu usług w innych obiektach w których świadczone są usługi hotelarskie
Opłaty Bez opłat
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od daty otrzymania wniosku
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
   1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: mail: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 8466221 lub pisemnie n adres siedziby administratora wskazany powyżej.
   2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ewidencji obiektów noclegowych na terenie Miasta Oświęcim na podstawie podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.238.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. Z 2017, poz. 2166).
   3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.
   5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
   6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
   7. Podanie  danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wpisu do rejestru miejsc noclegowych.
   8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-20 11:26:35
Data utworzenia 2019-12-10
Data udostępnienia 2019-12-10 08:19:24
Osoba odpowiedzialna Marek Tarnowski
Udostępnił Bozena Baran