Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Udzielanie osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych
Opis Art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 400 a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 32
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Ewa Sałaciak - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, telefon: 842-91-32 wew. 1132   
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
- odpis z wykazu hipotecznego lub odpis ze zbioru dokumentów - prowadzonych przez  Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji), ponieważ dla mojej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta,
- oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej w nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma być udzielona dotacja.

2. Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych -  wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy, że przyjmuje wszelkie obowiązki w zakresie utrzymania altan,
- faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia z wyszczególnieniem poszczególnych kosztów - dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać wnioskodawcę.

Po rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji i stwierdzeniu zgodności z przyjętymi zasadami, zostaje zawarta umowa. Po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów będzie realizowana wypłata dotacji osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym.
Załączniki 1. Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych.
2. Wniosek dla osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych.
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na udzielenie dotacji, strona zostaje powiadomiona pisemnie o późniejszym, przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-22 16:48:24
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:56
Osoba odpowiedzialna Stachura Sylwia
Udostępnił Bozena Baran