Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Opis Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
Miejsce Wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych załatwia Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 10, tel. 33/84 29 310, e-mail: um@um.oswiecim.pl
Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru lub decyzja administracyjna o odmowie wpisu z podaniem uzasadnienia.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Inspektor Iwona Szczerbic, telefon: 33/842-93-10 wew. 1310
           
Wymagane dokumenty Wnioski i formularze dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://wnioski.mpips.gov.pl

Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22/529-06-60.
Załączniki                
Opłaty Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie w wysokości 600 zł. (uchwała Rady Miasta Oświęcim Nr X/154/11 z dnia 29 czerwca 2011 r)
Opłatę można wnieść:
- w kasie Urzędu Miasta Oświęcim 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub
- na konto 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020, Bank Spółdzielczy w Zatorze
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
Termin załatwienia sprawy Organ prowadzący rejestr  jest obowiązany dokonać  wpisu  podmiotu do rejestru w terminie 7 dni  od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z stosownym oświadczeniem o dokonaniu opłaty za wpis.
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje na temat zasad organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH: http://empatia.mpips.gov.pl/
Przetwarzanie danych osobowych              
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-07 14:35:31
Data utworzenia 2018-05-18
Data udostępnienia 2018-05-19 12:30:33
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Tarłowska
Udostępnił Admin