Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną
Opis 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 6
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
• Dorota Steczek, telefon (33) 8429306, wew. 1306

Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.

                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wymeldowanie.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu, wyciąg z ksiąg wieczystych)
Załączniki wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną
Opłaty 1. Opłata skarbowa od decyzji administracyjnej wynosi 10 zł
2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego z siedzibą: Oświęcim Rynek Główny 3. 
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Termin załatwienia sprawy W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 k.p.a.
Tryb odwoławczy Od decyzji o wymeldowaniu przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Informacje dodatkowe            
Przetwarzanie danych osobowych                        
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-03 13:18:05
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 13:52:07
Osoba odpowiedzialna Dorota Steczek
Udostępnił Bozena Baran