Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zmiana imion i nazwisk
Opis Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk
Miejsce Zmiaę imion i nazwisk załatwia Urząd Stanu Cywilnego ul. Jagiełły 25 - parter, pokój 30.
Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji administracyjnej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Z-ca kierownik USC Bernadeta Skwarczyńska, telefon: 8429430 wew. 1430, pok. 30    
                                 
Wymagane dokumenty  Wniosek zawierający następujące dane:
- imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe
- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu
- numer PESEL
- imię lub nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana
- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów
- adres do korespondencji wnioskodawcy
- uzasadnienie
- oświadczenie wnioskodawcy że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
Załączniki wniosek
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Opłaty Opłata skarbowa wynosi:
- od zmiany nazwiska i imienia /imion/ albo nazwiska lub imienia /imion/ - 37 zł

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3.
Termin załatwienia sprawy Do jedego miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika tutejszego USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe - Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
- Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego któremu wniosek ma zostać przekazany. 
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-21 12:30:03
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-19 12:30:32
Osoba odpowiedzialna Irena Paszko
Udostępnił Bozena Baran