Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Miejsce Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego załatwia Urząd Stanu Cywilnego- ul. Jagiełły 25 - parter, pokój nr 27 lub 17.
e-mail: um(at)um.oświecim.pl
Wynikiem załatwienia sprawy jest sporządzenie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Kierownik USC Irena Paszko, telefon: 8429427 wew. 1427, pok. 27    
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego winni  zgłosić się osobiście do kierownika USC  lub z-cy  z dowodami osobistymi.
Załączniki klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Opłaty Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3.
Termin załatwienia sprawy Wnioskodawcy załatwiani są w dniu zgłoszenia  lub niezwłocznie po wprowadzeniu aktów do rejestru stanu cywilnego.
Tryb odwoławczy Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie pisma o przyczynach odmowy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Informacje dodatkowe Małżeństwa nie może zawrzeć osoba nie mająca ukończonych osiemnastu lat, jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście. W takim przypadku osoba zainteresowana powinna przedstawić kierownikowi USC uprawomocnione postanowienie sądu opiekuńczego.
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-21 12:41:46
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-19 12:30:32
Osoba odpowiedzialna Irena Paszko
Udostępnił Bozena Baran