Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ustalenie terminu ślubu cywilnego
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Miejsce Ustalenie terminu ślubu cywilnego załatwia Urząd Stanu Cywilnego- ul. Jagiełły 25 - parter, pokój nr 27 lub 17.
e-mail: um(at)um.oświecim.pl
Wynikiem załatwienia sprawy jest ustalenie terminu zawarcia związku małżeńskiego.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Kierownik USC Irena Paszko, telefon: 8429427 wew. 1427, pok. 27    
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowani ustaleniem terminu ślubu cywilnego winni zgłosić się osobiście do kierownika USC  lub z-cy z dowodami osobistymi
Załączniki klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Opłaty Opłata skarbowa: wynosi 84 zł od sporządzenia aktu małżeństwa.

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3.
Termin załatwienia sprawy Wnioskodawcy są załatwiani w dniu zgłoszenia lub niezwłocznie po wprowadzeniu aktów do rejestru stanu cywilnego przy czym małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Jednakże można zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu jeżeli przemawiają za tym ważne względy, wówczas kierownik USC wydaje zezwolenie na skróceniu terminu
Tryb odwoławczy Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie pisma o przyczynach odmowy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Informacje dodatkowe Małżeństwa nie może zawrzeć osoba nie mająca ukończonych osiemnastu lat, jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście. W takim przypadku osoba zainteresowana powinna przedstawić kierownikowi USC uprawomocnione postanowienie sądu opiekuńczego.
Związek małżeński może być zawarty poza urzędem stanu cywilnego gdy miejsce zawarcia zapewnia zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo. Jeżeli kierownik nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby uzgadnia z nimi inny termin.
Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1.000 zł.
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-21 12:46:30
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-19 12:30:32
Osoba odpowiedzialna Irena Paszko
Udostępnił Bozena Baran