Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Rejestracja zgonu
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Miejsce Rejestrację zgonu załatwia Urząd Stanu Cywilnego ul. Jagiełły 25 – parter, pokój nr 30 i 17.
e-mail: um(at)um.oświecim.pl
Wynikiem załatwienia sprawy jest sporządzenie aktu zgonu, wydanie skróconego odpisu aktu zgonu, wymeldowanie osoby zmarłej w rejestrze PESEL.
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
• Inspektor Małgorzata Kasperczyk, telefon: 8429430 wew. 1430, pok. 30
• Z-ca Kierownika USC Bernadeta Skwarczyńska, telefon: 8429430 wew. 1430, pok. 30    
                                 
Wymagane dokumenty Karta zgonu i dowód osobisty osoby zmarłej.
Załączniki klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Opłaty Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Wnioskodawca załatwiany jest w dniu zgłoszenia.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem kierownika tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu w  terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-29 15:44:43
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-19 12:30:33
Osoba odpowiedzialna Irena Paszko
Udostępnił ANNA ŻYŁA