Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Rejestracja noworodka
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Miejsce Rejestrację noworodka załatwia Urząd Stanu Cywilnego ul. Jagiełły 25 – parter, pokój nr 17 i 27.
e-mail: um(at)um.oświecim.pl
Wynikiem załatwienia sprawy jest sporządzenie aktu urodzenia, wydanie skróconego odpisu, zameldowanie dziecka oraz nadanie numeru PESEL.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
   • Z-ca Kierownika USC Małgorzata Matla, telefon: 8429417 wew. 1417, pok. 17
   
                                 
Wymagane dokumenty Aktualne dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)
Załączniki klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Opłaty Opłata skarbowa wynosi:
   • od odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł
   • od odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul.Rynek Główny 3.
Termin załatwienia sprawy Wnioskodawca załatwiany jest w dniu zgłoszenia lub niezwłocznie gdy akt stanu cywilnego będący podstawą sporządzenia aktu urodzenia zostanie wprowadzony do rejestru stanu cywilnego.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem kierownika tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-21 12:49:01
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-19 12:30:33
Osoba odpowiedzialna Irena Paszko
Udostępnił Bozena Baran