Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie skróconego i zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Miejsce Wydanie skróconego i zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego załatwia Urząd Stanu Cywilnego ul. Jagiełły 25 – parter, pokój nr 17 i 30.
Wynikiem załatwienia sprawy jest sporządzenie odpisu aktu stanu cywilnego i wydanie go wnioskodawcy.
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
   • Inspektor Monika Grubka, telefon: 8429417 wew. 1417, pok. 17
   • Inspektor Małgorzata Kawiak, telefon: 8429430 wew. 1430, pok.30
   • Z-ca Kierownika USC Małgorzata Matla, telefon: 8429417 wew. 1417, pok. 17
   • Z-ca Kierownika USC Bernadeta Skwarczyńska, telefon: 8429417 wew. 1430, pok. 30
   • Kierownik USC Irena Paszko, telefon: 8429427 wew. 1427, pok. 27
     
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowany otrzymaniem odpisu aktu stanu cywilnego winien przedłożyć wniosek według załączonego wzoru wraz z dokumentem tożsamości oraz zgłosić się osobiście do USC.
Załączniki wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Opłaty Opłata skarbowa wynosi:
   • od odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł
   • od odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3.
Termin załatwienia sprawy Zgonie z art. 125 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:
- Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, odpis wydawany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
- Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, odpis wydawany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem kierownika tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego.

Termin odwołania
14 dnia od dnia doręczenia decyzji
Przetwarzanie danych osobowych              
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-21 12:54:42
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-11 12:47:36
Osoba odpowiedzialna Irena Paszko
Udostępnił Bozena Baran