Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Nazwa Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Opis - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych art. 38 ust.3, art.39 ust.3 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 238)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2166)
Miejsce Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Wydział Promocji Miasta, ul. Zaborska 2, III piętro, pokój Nr 47, 32-600 Oświęcim
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- podinspektor Magdalena Szklarz , mail: magdalena.szklarz@um.oswiecim.pl ,
tel. 33 842 91 47.
Wymagane dokumenty Wniosek złożony na dzienniku podawczym osobiście lub wysłany pocztą na adres:
Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
Załączniki    •  Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
   •  Opis obiektu.
   •  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   •  Zgłoszenie informacji o zmianie lub zaprzestaniu usług w innych obiektach w których świadczone są usługi hotelarskie
Opłaty Bez opłat
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od daty otrzymania wniosku
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
   2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
   3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ewidencji obiektów noclegowych na terenie Miasta Oświęcim na podstawie podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.238.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. Z 2017, poz. 2166).
   4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.
   6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
   7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
   8. Podanie  danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wpisu do rejestru miejsc noclegowych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-12-10 08:54:29
Data utworzenia 2019-12-10
Data udostępnienia 2019-12-10 08:19:24
Osoba odpowiedzialna Marek Tarnowski
Udostępnił Admin