Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Opis Art. 10 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w/s wykazu ras psów uznawanych za agresywne
Miejsce Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną załatwia Wydział Gospodarki Miejskiej ul. Zaborska 2, II piętro p.23.
Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Inspektor Agata Jezior, telefon: 842-91-23 wew. 1123    
                                 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - wg załączonego wzoru.
Załączniki wniosek
Opłaty za wydanie decyzji - w wysokości 82,00 zł .

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 17.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcimia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w/s wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77 poz. 687) obejmuje następujące rasy psów:
1) Amerykański pit bull terier
2) Perro de Presa Mallorguin
3) Buldog amerykański
4) Dog argentyński
5) Perro de Presa Canari
6) Tosa Inn
7) Rottweiler
8) Akbash dog
9) Antolian Karabash
10) Moskiewski stróżujący
11) Owczarek kaukaski
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. W związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres B5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem uzyskania  zezwolenia, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-14 14:30:48
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:57
Osoba odpowiedzialna ANNA KOŁODZIEJ
Udostępnił Wioletta Praciak