Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej
Opis Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 23.
Informacja Osoba do rozpatrywania sprawy i udzielania informacji:
 • Podinspektor - Aneta Łopatecka, telefon: 33 842-91-73 wew. 1173  
 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej.
2. Kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z naniesioną lokaliczacją zjazdu - 2 egz.
3. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli działki, której wniosek dotyczy.
4. Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej - 17 zł.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej (nie dot. zjazdów do budynków mieszkalnych oraz podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej).
Załączniki 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Nie podlega opłacie skarbowej decyzja w sprawie dotyczącej połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Termin załatwienia sprawy W terminie do 1-miesiąca od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdów przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J.Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe  
Przetwarzanie danych osobowych  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-09 14:41:47
Data utworzenia 2021-01-20
Data udostępnienia 2021-01-20 14:32:32
Osoba odpowiedzialna ANNA PIWOWARSKA
Udostępnił Admin