Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Działalność gospodarcza i alkohole

Nazwa Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Opis Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
Miejsce Wpis do CEIDG można załatwić:
1. W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 15 i 16, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświecim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00,
2. Za pomocą systemu teleinformatycznego CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, w szczególności za pośrednictwem systemu Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
• Bożena Sterczewska, telefon (33) 8429316, wew. 1316
• Renata Gawryś, telefon (33) 8429315, wew. 1315
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o: wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W przypadku składania wniosku osobiście do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo oraz do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.
Załączniki Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Ludwika Solskiego 2 w Oświęcimiu pok. 15 lub na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje dotyczące działalności gospodarczej znajdują się na stronie CEIDG: https://www.biznes.gov.pl/pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-12-05 14:25:40
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-18 13:35:20
Osoba odpowiedzialna Dorota Steczek
Udostępnił MARTA KOWAL