Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Symbol: MK.6840.19.2021.IV
2023-10-10
Symbol: 50572.2023
2023-10-06
Wojewoda Małopolski zawiadamia na podstawie art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 03.10.2023 r. znak WS-II.7570.5.676.2022.SA orzekł w punkcie 1 o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stanie się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2022 r. Nr 32/2022 znak: WI-VI.7820.1.33.2021.MMo, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg wariantu E.”, oznaczoną jako działka ewid. nr 1696/7 (powstała z podziału działki nr 1696/3) obr. 0001 Oświęcim, jedn. ewid. Oświęcim-miasto, pow. oświęcimski, woj. małopolskie, oraz w punkcie 2 decyzji zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do złożenia ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja odszkodowawcza stanie się ostateczna.
Symbol: MK.6840.24.2023.IV
2023-10-05