Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miasta Oświęcim

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Wprowadzenie
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Rada Miasta
znacznik ozdobny Prezydent Miasta
znacznik ozdobny Urząd Miasta Oświęcim
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Miejskie jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Rady Osiedli
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Rejestr umów zawieranych przez Miasto Oświęcim
znacznik ozdobny Jak załatwić
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Podatki
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Zabytki
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Rewitalizacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan transportowy
znacznik ozdobny Działalność lobbingowa
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Miasta
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Inne dokumenty
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Wersja archiwalna BIP
 

Treść strony

Kadencja 2018-2023 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-28 Symbol:  Nr II/9/18
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/8/18
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/7/18
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/25/18
Uchwała Nr II/25/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/24/18
Uchwała Nr II/24/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/23/18
Uchwała Nr II/23/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/21/18
Uchwała Nr II/21/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierającego elementy planu mobilności miejskiej.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/20/18
Uchwała Nr II/20/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/19/18
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/18/18
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/17/18
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/16/18
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/15/18
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/14/18
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
2018-11-28 Symbol:  Nr II/13/18
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/886/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 238689 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony