Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miasta Oświęcim

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Wprowadzenie
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Rada Miasta
znacznik ozdobny Prezydent Miasta
znacznik ozdobny Urząd Miasta Oświęcim
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Miejskie jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Rady Osiedli
znacznik ozdobny Oświęcimska Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Miasta
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Rejestr umów zawieranych przez Miasto Oświęcim
znacznik ozdobny Jak załatwić
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Podatki
znacznik ozdobny Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Zabytki
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Rewitalizacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan transportowy
znacznik ozdobny Działalność lobbingowa
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Inne dokumenty UM Oświęcim
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Wersja archiwalna BIP
 

Treść strony

Kadencja 2018-2023 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-03 13:25:17 Symbol:  Nr VI/125/19
Uchwała Nr VI/125/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 – Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/124/19
Uchwała Nr VI/124/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/123/19
Uchwała Nr VI/123/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/122/19
Uchwała Nr VI/122/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Oświęcimiu.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/121/19
Uchwała Nr VI/121/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji o wartości nominalnej 9 500 000 złotych.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/120/19
Uchwała Nr VI/120/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/119/19
Uchwała Nr VI/119/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/118/19
Uchwała Nr VI/118/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/59/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/117/19
Uchwała Nr VI/117/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres od 1 maja 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/116/19
Uchwała Nr VI/116/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia.
2019-03-27 Symbol:  Nr VI/115/19
Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2019-02-27 Symbol:  Nr V/99/19
Uchwała Nr V/99/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku.
2019-02-27 Symbol:  Nr V/98/19
Uchwała Nr V/98/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019-02-27 Symbol:  Nr V/97/19
Uchwała Nr V/97/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
2019-02-27 Symbol:  Nr V/96/19
Uchwała Nr V/96/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 550951 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony