Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miasta Oświęcim

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Wprowadzenie
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Rada Miasta
znacznik ozdobny Prezydent Miasta
znacznik ozdobny Urząd Miasta Oświęcim
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Miejskie jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Rady Osiedli
znacznik ozdobny Oświęcimska Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Miasta
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Rejestr umów zawieranych przez Miasto Oświęcim
znacznik ozdobny Jak załatwić
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Podatki
znacznik ozdobny Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Zabytki
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Rewitalizacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan transportowy
znacznik ozdobny Działalność lobbingowa
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Inne dokumenty UM Oświęcim
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Wersja archiwalna BIP
 

Treść strony

Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne
Sfinansowania kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji z gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz altan w rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodach przydomowych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim
Udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Udzielnie dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Udzielanie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Udzielanie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
Udzielanie osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych
Udzielanie osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
Udzielnie osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Udzielnie osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Udzielanie osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach nie będących budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi
Udzielenie osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Udzielenie osobom fizycznym lub osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim

Licznik odwiedzin: 545916 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony